Reset Password WordPress từ phpMyAdmin khi đăng nhập

HostGator Web Hosting

Quên mật khẩu WordPress thường rất phổ biến, có thể là do nhiều nguyên nhân như:

Quên email hay tài khoản login WordPress

Tính năng restore mật khẩu bằng email bị khoá.

Hàm mail php trên hosting thiết lập sai….

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dễ nhất để khắc phục quên mật khẩu WordPress bằng cách reset password từ phpMyAdmin.

Lưu ý là: tôi đang sử dụng hosting tại TINOHOST nên tôi xin chia sẻ cách reset password từ phpMyAdmin từ TINOHOST

1.Tại sao bạn nên reset password từ phpMyAdmin

Theo mặc định của WordPress, bạn có thể reset lại mật khẩu của bạn một cách rất dễ dàng. Khi đăng nhập, nếu bạn quên Pass, vậy chỉ cần đến màn hình đăng nhập và click vào dòng chữ “Lost your password”.

Click vào link này bạn sẽ được đưa bạn đến một trang để reset password.

Tại đây bạn có thể điền tên user và địa chỉ email để reset password. 

Sau đó WordPress sẽ gửi link reset password đến địa chỉ email liên kết với tài khoản mà bạn đang sử dụng

Tiếp theo tôi sẽ chỉ bạn cách dễ nhất để reset password WordPress từ phpMyAdmin.

2.Reset password từ phpMydmin

Đầu tiền bạn cần Login vào bảng điều khiển cPanel. Tiếp theo, bạn cần click vào biểu tượng phpMyAdmin ở dưới khu vực database.

Trên giao diện phpMyAdmin,  bạn cần chọn Database WordPress của mình.

Lúc này bạn sẽ thấy một danh sách các table trong Databse. Tiếp theo bạn cần tìm table là _users trong danh sách và click vào “Browse”

Lưu ý: Tiền tố trong database có thể khác nhau, do đó tùy thuộc vào người dùng đặt tên nó là gì. Không nhất thiết sẽ là “wp”

Bây giờ bạn sẽ thấy hàng trong các bảng user . Click vào nút edit bên cạnh user mà bạn muốn thay đổi Pass

PhpMyAdmin sẽ hiện ra bảng với tất cả thông tin user và pass

Bạn cần xóa ô value trong hàng và điền Pass mới của mình vào. Tại dòng function, chọn MD5 và cuôi cùng click Go để tiến hành thay đổi.

Pass của bạn sẽ được mã hóa bằng MD5 và sau đó nó sẽ được lưu trữ trong database

HostGator Web Hosting
  • Leave a Comment